Komitet Naukowy

dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. AGH
dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof. Pol. Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. Pol. Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak
dr hab. inż. Paweł Popielarski, prof. Pol. Poznańskiej