Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Komitet Naukowy

dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. AGH

dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof. Pol. Łódzkiej

prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak

prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak