Edycja 2019

W dniach 13–15 maja br. w pomieszczeniach Hotelu „Czarny Staw” w Adamowie, odbyła się kolejna dwunasta już Konferencja Odlewnictwa Ciśnieniowego. Organizatorami jej był Oddział Łódzki, Zarząd Główny i Sekcja Odlewnictwa Ciśnieniowego Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Konferencje rozpoczął przewodniczący Sekcji Odlewnictwa Ciśnieniowego ZG STOP, Prezes Zarządu Oddziału łódzkiego STOP Kol. mgr. inż. Wiesław Walczak  witając serdecznie ponad 100 uczestników praktyków i naukowców z polskich i zagranicznych przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji odlewów ciśnieniowych, maszyn i urządzeń do tej technologii, narzędzi, materiałów oraz uczelni.

Część referatową Konferencji podzielono na 2 sesje, z której pierwsza przeprowadzona została w pierwszym dniu Konferencji a druga, w drugim.

Pierwszą sesję prowadziło prezydium w osobach, Koleżanka dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk i Kol. dr hab. inż. Grzegorz Gumienny prof. Łódzkiego Uniwersytetu Technologicznego. W czasie tej sesji wygłoszono kolejno dziewięć prezentacji i referatów:

The development of pressure machines from the classics to hybrids Rozwój maszyn ciśnieniowych od klasyki do hybrydy

prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, dr inż. Piotr Dudek, Foundry Research Institute, Poland

Presentation of the Copromec Company Prezentacja firmy Grupa Copromec Francesco Febbrari,

Compromec Die Casting s.r.l, Italy

Reducing operating costs by increasing the machine’s efficiency Obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zwiększenie wydajności maszyny

Francesco Sauda, COLOSIO s.r.l., Italy

Influence of surface lubricants on adhesive qualities of structural components in high pressure die-casting – Wpływ powłok oddzielająco-smarujących na jakość wysokociśnieniowych odlewów konstrukcyjnych

dr Tammo Lüβenhop, Petrofer Chemie H.R. Fischer GmbH + Co. KG, Germany

Mechanical properties of AlSi11 + SiC composites produced through die casting – Właściwości mechaniczne kompozytów AlSi11+SiC wytwarzanych metodą odlewania ciśnieniowego

prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka, Czestochowa University of Technology, Poland

Innovative robot automation solutions in foundry and outlook 4.0 – Innowacyjne rozwiązania automatyzacji robotów automatyzujących odlewnie i perspektywy Przemysłu 4.0

Steffen Guenther, KUKA CEE GmbH, Germany

Presentation of IDRA Company OLCS 2019 Prezentacja firmy IDRA OLCS 2019

Paolo Milanese, IDRA s.r.l., Italy

Vaccum die casting quality control and data collection – Kontrola jakości odlewania próżniowego i zbieranie danych

Steve Schackemy, Fondarex SA, Switzerland

New requirements in die casting Multiple Zone. Temperature Control – Nowe wymagania w odlewaniu wielostrefowym. Kontrola temperatury

Roland Luschtinetz ROBAMAT Automatisierungstechnik Gesellschaft GmbH, Austria

 

W drugiej sesji, którą prowadzili Kol. Kol. prof. Tadeusz Pacyniak z Łódzkiego Uniwersytetu Technicznego i prof. Zbigniew Konopka z Częstochowskiego Uniwersytetu Technicznego  wygłoszono kolejno 9 prezentacji.

Presentation of OMS PRESSE s.r.l. Company Prezentacja firmy OMS PRESSE s.r.l.

Maciej Kronenberg, OMS Presse s.r.l., Italy 

Analysis of the impact of high-melting additives in hypoeutectic silumins – Analiza oddziaływania dodatków wysokotopliwych w siluminach podeutektycznych

dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof. Łódź University of Technology, Poland

The latest casting technologies – Thixomolding – Najnowsze technologie odlewnicze – Thixomolding

Piotr Biernat BM Trade, Guangdong Yizumi Precision Machinery Co. Ltd

Coating and regeneration of aluminum die-casting molds – Powlekanie i regeneracja form do odlewania ciśnieniowego aluminium

Janusz Górecki, VÚHŽ a.s., Czech Republic

Material and technological conversion process support – Wspomaganie procesu konwersji materiałowo-technologicznej

dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk, mgr inż. Małgorzata Grudzień, Foundry Research Institute, Krakow, Poland

Meccanica Pi.Erre Trimm and Machining Technology Meccanica Pi.Erre – Technologie okrawania i obróbki odlewów

dr Stefania Calubini, Meccanica Pi.Erre, Włochy, Marek Czyżewski Gussgarden, Polska

The use of thixomolding technology for the production of nano-composites based on magnesium alloys – Zastosowanie technologii thixomolding do wytwarzania nano-kompozytów na osnowie stopów magnezu

dr inż. Łukasz Rogal, Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland

Modern technologies in aluminum pressure casting – Nowoczesne technologie w odlewnictwie ciśnieniowym aluminium

Industrial Solutions Group sp. z o.o., Poland

Improvement of the quality of pressure casting with the use of computer simulations – Poprawa jakości odlewu ciśnieniowego z wykorzystaniem symulacji komputerowej

mgr inż. Marcin Małysza, Foundry Research Institute, Krakow, Poland

Po każdej sesji przeprowadzono dyskusję.