Edycja 2021

W dniach 8 – 10 listopada 2021 r. w Hotelu Krynica w Krynicy-Zdrój, odbyła się  XIII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”, której organizatorami  był  Zarząd Główny, Oddział Łódzki oraz Sekcja Odlewnictwa Ciśnieniowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. W konferencji wzięło udział około 65 uczestników, z kraju i zagranicy – przedstawicieli świata nauki, przemysłu i firm, specjalizujących się w produkcji odlewów ciśnieniowych, maszyn i urządzeń, narzędzi, materiałów i programów symulacyjnych w zakresie odlewania pod ciśnieniem.

Konferencję rozpoczął przewodniczący Sekcji Odlewnictwa Ciśnieniowego ZG STOP, Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego STOP mgr inż. Wiesław Walczak witając serdecznie uczestników Konferencji, którą udało się zorganizować po 1,5 letniej przerwie, spowodowanej restrykcjami, związanymi z pandemią koronawirusa.

Konferencja została podzielona na dwie sesje. Obydwie sesje prowadził prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka.

W czasie pierwszej sesji wygłoszono dziewięć prezentacji firm i referatów:

Stan odlewnictwa w Europie i USA w latach 2019-2020, The state of foundry in Europe and the USA in 2019-2020

Jerzy J. Sobczak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Piotr Dudek, SBŁ-Krakowski Instytut Technologiczny 

Aktualne możliwości programu MAGMASOFT® w zakresie symulacji pod wysokim ciśnieniem, Simulation of High Pressure Die Casting using MAGMASOFT®  – State-Of-The-Art

Ryszard Skoczylas, KOM-ODLEW Sp. z o. o.  

Korzyści z zastosowania systemów Vacuum w odlewaniu pod wysokim ciśnieniem, The benefits of vacuum for the high-pressure die casting

Lukas Maetz, FONDAREX SA 

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w redukcji porowatości odlewów ciśnieniowych i kosztów produkcji, The use of modern solutions in reducing porosity of pressure castings and production costs

Piotr Dudek, Joanna Białoń, Marcin Małysza, Wiesław Walczak, Konrad Wrzała 

Termowizja w odlewnictwie ciśnieniowym, Thermovision in pressure die-casting

Rafał Majcher, Petrofer-Polska Sp. z o.o.

 Wpływ parametrów rafinacji na właściwości mechaniczne odlewów kokilowych ze stopu EN AC 46000, Effect of refining parameters on  mechanical properties of EN AC 46000 alloy gravity die castings

Grzegorz Gumienny, Tomasz Szymczak, Bogusław Pisarek, Jakub Gawroński, Tadeusz Pacyniak, Politechnika Łódzka

Prezentacja firmy, Quaker Houghton company presentation

Dominik Jezierski, Quaker Houghton Poland Die Cast –  Quaker Houghton

Nowoczesne urządzenia w odlewni ciśnieniowej zmniejszające porowatość odlewów, Modern devices in the die-casting foundry to reduce the porosity of the castings

Piotr Dudek, Justyna Piwowońska, Wiesław Walczak, Konrad Wrzała 

New requirements in die casting Multiple Zone. Temperature Control – Nowe wymagania w odlewaniu wielostrefowym. Kontrola temperatury

Roland Luschtinetz ROBAMAT Automatisierungstechnik Gesellschaft GmbH, Austria

W drugiej sesji wygłoszono 5 referatów.Sesję zakończyła dyskusja odnosząca się do wygłoszonych referatów i prezentacji.

Nowa generacja maszyn 5S. Nowy system wtrysku, New generation die-casting machines 5S. New injection system

Marek Czyżewski, Idra srl

Zastosowanie sztucznej inteligencji w odlewnictwie, Application of artificial intelligence in foundry

Paweł Malinowski, AGH

Pompa do opróżniania pieców oraz odzysk aluminium z wiórów, Pump for emptying furnaces and recovery of aluminum from chips

Rafał Piech, Pyrotek Netherlands B.V. 

 Technologie przyjazne dla środowiska, Environmentally friendly technologies

Paweł Szypuła, Pyrotek CZ., s.r.o.

Wpływ udziału złomu obiegowego na właściwości silumnu EN AC-46000, The effect of circulating scrap on the properties of EN AC-46000 alloy

Tomasz Szymczak, Grzegorz Gumienny, Bogusław Pisarek, Jakub Gawroński, Tadeusz Pacyniak, Politechnika Łódzka

 

Również ta sesja zakończyła się dyskusją.

 

Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń z uczestnikami zajmującymi się zagadnieniami z szeroko pojętego odlewania pod ciśnieniem.