Komitet Organizacyjny

mgr inż. Maciej Asłanowicz +

mgr inż. Tadeusz Franaszek

mgr inż. Wiesław Walczak

dr inż. Katarzyna Liszka