Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Komitet Organizacyjny

mgr inż. Tadeusz Franaszek

mgr inż. Maciej Asłanowicz

mgr inż. Wiesław Walczak