Komitet Organizacyjny

mgr inż. Wiesław Walczak

mgr inż. Tadeusz Franaszek

mgr inż. Agnieszka Siwak

Jakub Asłanowicz

dr inż. Katarzyna Liszka