Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Program

PROGRAM KONFERENCJI – DO POBRANIA

RAMOWY PROGRAM

8 listopad 2021

11.30 do 13.00 Rejestracja uczestników
13.00 do 14.00 Lunch
14.30 do 14.45 Otwarcie Konferencji
14.45 do 16.00 Sesja I
16.00 do 16.20 Przerwa kawowa
16.20 do 18.00 Sesja II
19.30 Uroczysta kolacja

9 listopad 2021
9.00 do 10.00 Śniadanie
10.00 do 12.40 Sesja III
13.00 do 14.00 Lunch
14.30 do 18.00 Wycieczka
19.00 Kolacja grillowa

10 listopad 2021
8.30 do 9.30 Śniadanie
10.00 zakończenie konferencji